Θεοτοκωνύμιο: Παναγία Ρουστιανίτισσα

Η εκκλησιαστική και λαογραφική παράδοση επεδαψίλευσε στο Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας άπειρα τιμητικά Προσωνύμια, τα Θεοτοκωνύμια. Η προσωνυμία της Θεοτόκου Μαρίας, της αγιωτέρας των αγίων, με τη λέξη Παναγία έχει καθιερωθεί στον ελληνικό λαό ως η συνηθέστερη επίκληση του ονόματός Της.

Τα Θεοτοκωνύμια προέρχονται από διάφορες αιτίες, οι κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:

  1. Ο εικονογραφικός τύπος της παράστασης της Θεοτόκου (Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα κ.α)
  2. Οι ιδιότητες της Παναγίας και τα θαύματά Της (Γιάτρισσα, Ελεούσα κ.α)
  3. Ο τόπος εύρεσης της εικόνας της Παναγίας (Προυσός, Τήνος κ.α)
  4. Η τοποθεσία στην οποία είναι ο αφιερωμένος στην Παναγία ναός.

Το Θεοτοκωνύμιο Παναγία Ρουστιανίτισσα προέρχεται από την ονομασία της περιοχής Ρούστιανης, εκατέρωθεν του Ρουστιανίτη ποταμού, και έρχεται να προστεθεί στα αμέτρητα Προσωνύμια της Παναγίας μας. Η χάρη της Παναγίας μας ας είναι πάντα μαζί μας.

Pin It