Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
1 Καλτσάς Βασίλειος Δημήτριος
2 Καλτσάς Δημοσθένης Δημήτριος
3 Αντωνίου Αθανάσιος Βασίλειος
4 Δερνίκας Απόστολος Γεώργιος
5 Αλτάνη-Καλτσά Ευανθία Δημήτριος
6 Αντωνίου Χαράλαμπος Ιωάννης
7 Σπυράκης Ηρακλής Μιχάλης
8 Σπυράκη Παναγιώτα Δημήτριος
9 Κουτσοκώστας Ιωάννης Κων/νος
10 Κουτσοκώστα Μαρία Νικόλαος
11 Αντωνίου Μαρία Ιωάννης
12 Αντωνίου Νικόλαος Ιωάννης
13 Σιόλος Κων/νος Δημήτριος
14 Παναγιωτοπούλου Βασιλική Νικόλαος
15 Σιόλος Νικόλαος Δημήτριος
16 Σιόλου Βασιλική Δημήτριος
17 Σιόλος Ευάγγελος Δημήτριος
18 Σιόλου Δήμητρα Χαράλαμπος
19 Σιόλος Δημήτριος Ευάγγελος
20 Γκόλφη Γαρυφαλιά Αθανάσιος
21 Σιόλου Μαρία Νικόλαος
22 Κατσαούνος Γεώργιος Αθανάσιος
23 Κωστούλας Κων/νος Γεώγιος
24 Κωστούλα Δήμητρα Ευάγγελος
25 Αντωνίου Λεμονιά Ιωάννης
26 Αντωνίου Βασίλειος Αθανάσιος
27 Αντωνίου Αργυρώ Βασίλειος
28 Αντωνίου Ευάγγελος Αθανάσιος
29 Χαλκιά Ελευθερία Κων/νος
30 Χριστόπουλος Ειρηναίος Ανδρέας
31 Χριστόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
32 Αντωνίου Δημήτριος Σπυρίδωνος
33 Τράκα Παναγιώτα Σπυρίδωνος
34 Σιόλος Δημήτριος Νικόλαος
35 Δερνίκα-Χριστοπούλου Ευφροσύνη Χριστόφορος
36 Δερνίκα Δήμητρα Γεώργιος
37 Δερνίκας Γεώργιος Θωμάς
38 Δερνίκας Θωμάς Γεώργιος
39 Δερνίκας Ιωάννης Γεώργιος
40 Δερνίκα-Μπούρα Μαρία Δημήτριος
41 Δερνίκας Χρήστος Θωμάς
42 Δερνίκας Τρύφωνας Θωμάς
43 Μιχαλόπουλος Κων/νος Νικόλαος
44 Δερνίκας Αθανάσιος Ευάγγελος
45 Αντωνίου Ειρήνη Ευθύμιος
46 Δερνίκας Ιωάννης Ευάγγελος
47 Πασαπόρτη Ειρήνη Στυλιανός
48 Στριφτός Ιωάννης Γεώργιος
49 Στριφτός Ιωάννης Χαράλαμπος
50 Αντωνίου Ιωάννης Αθανάσιος
51 Χριστοδούλου Κων/νος Στυλιανός
52 Καλτσάς Κων/νος Χαράλαμπος
53 Καλτσά Σταυρούλα Γεώργιος
54 Νικολάου Σπυρίδων Κων/νος
55 Νικολάου Κων/να Νικόλαος
56 Αντωνίου Κων/νος Αθανάσιος
57 Αντωνίου Κων/να Παναγιώτης
58 Σιόλος Αριστείδης Δημήτριος
59 Στριφτός Γεώργιος Ιωάννης
60 Αντωνίου Δήμητρα Παντ
61 Δερνίκας Χρήστος Απόστολος
62 Δερνίκας Γεώργιος Απόστολος
63 Δερνίκα Ειρήνη Απόστολος
64 Τσιόκας Δημήτριος Σπυρίδων
65 Δερνίκα-Βάρσου Ειρήνη Γεώργιος
66 Βάρσος Κων/νος Νικόλαος
67 Ρέγκλη Αμαλία Γεώργιος
68 Κουτσοκώστας Κων/νος Ιωάννης
69 Κουτσοκώστας Νικόλαος Ιωάννης
70 Τράκας Ιωάννης Κων/νος
71 Στριγγάρη-Τράκα Ελένη Κων/νος
72 Μιχαλόπουλος Νεκτάριος Νικόλαος
73 Μιχαλοπούλου Στυλιανή Γεώργιος
74 Δερνίκα-Μπούρα Ευανθία Γεώργιος
75 Μπούρας Νικόλαος Δημήτριος
76 Αντωνίου Δημήτριος Αθανάσιος
77 Αντωνίου Αγγελική Χρήστος
78 Γαλημάτης Παύλος Παρασκευάς
79 Αντωνίου Αθανάσιος Δημήτριος
80 Καραγιώργου Σοφία Λάμπρος
81 Τσιόκα Βασιλική Παναγιώτης
82 Σπυράκης Δημήτριος Ηρακλής
83 Σπυράκη Βιργινία Ηρακλής
84 Κωνσταντακοπούλου Νίκη Γεώργιος
85 Μητράκου Ευφροσύνη Γεώργιος
86 Κωστούλας Αθανάσιος Γεώργιος
87 Κωστούλα-Μακρή Γεωργία Ιωάννης
88 Αγγέλης Ευάγγελος Κων/νος
89 Μιχαλάκη Βασιλική Δημήτριος
90 Κουτσοκώστας Γεώργιος Κων/νος
91 Κουτσοκώστα Αικατερίνη Ευάγγελος
92 Αντωνίου Ιωάννης Βασίλειος
93 Αντωνίου Γρηγορία Βασίλειος
94 Χριστόπουλος Βασίλειος Κων/νος
95 Λάγιου Βασιλική Γρηγόριος
96 Λάγιου Αικατερίνη Ευάγγελος
97 Αντωνίου Παναγιώτης Κων/νος
98 Αγγέλης Ηλίας Κων/νος
99 Αγγέλης Γεώργιος Παναγιώτης
100 Αντωνίου Κων/νος Δημήτριος
101 Αντωνίου Μαρία Γεώργιος
102 Αντωνίου Απόστολος Δημήτριος
103 Αντωνίου Αγγελική Τριαντάφυλλος
104 Διαμαντή Ευσταθία Παναγιώτης
105 Αντωνίου Ευάγγελος Δημήτριος
106 Αντωνίου Ελένη Βασίλειος
107 Αντωνίου Σμυρνιά Γεώργιος
108 Αντωνίου Κων/νος Παναγιώτης
109 Αντωνίου Λεμονιά Ευάγγελος
110 Ζαμπίθας Χρήστος Ηλίας
111 Ζαμπίθα Στυλιανή Νικόλαος
112 Γεροντάκης Ιωάννης  
113 Γεροντάκη Αλεξάνδρα  
114 Δερνίκας Γεώργιος Ιωάννης
115 Τσιόκας Σπυρίδων Παναγιώτης
116 Αντωνίου Δημήτριος Γεώργιος
117 Σταθοκώστα Λεμονιά Σταύρος
118 Δερνίκα Δήμητρα Σταύρος
119 Σιόλου Χρυσούλα Ιωάννης
120 Μούτσελου Κων/να Ηλίας
121 Σίψας Δημήτριος Κων/νος
122 Σίψα Φωτεινή Δημήτριος
123 Αντωνίου Βασιλική Χαράλαμπος
124 Χριστοδούλου Ευθυμία Δημήτριος
125 Γαλημάτη Βασιλική Γεώργιος
126 Αντωνίου Μαρία Γεώργιος
127 Αντωνίου Σπυρίδων Αθανάσιος
128 Κωστούλα Ευαγγελία Κων/νος
129 Αντωνίου Αθανάσιος Ιωάννης
130 Αντωνίου Γεώργιος Ευθύμιος
131 Αντωνίου Σταύρος Ευθύμιος
132      
133      
134      
135      
136      
137      
138      
139      
140      
141      
142      
143      
144      
145      
146      
147      
148      
149      
150      
Pin It