ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα αιρετά μέλη του Δ.Σ που προήλθαν απο τις αρχαιρεσίες της 18ης Αυγούστου 2014 του θρησκευτικού Συλλόγου "Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ" συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Αντωνίου Χαράλαμπος: Πρόεδρος
Αντωνίου Ελένη: Αντιπρόεδρος
Σιόλου Μαρία: Γραμματέας
Σπυράκη - Δερνίκα Παναγιώτα: Ταμίας
Δερνίκας Απόστολος: Μέλος

Pin It